Kary za brak sprawozdania finansowego

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS Za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności. Artykuł 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości mówi: "Art. 79. Kto wbrew przepisom ustawy: 1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, 2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, ... Read More

Formularz KRS-ZM | zmiana PKD

A tym artykule przyjrzymy się dokładniej formularzowi KRS-ZM odniesieniu do umowy spółki oraz przedmiotu działalności wg. PKD. W wcześniejszych artykułach informowaliśmy o zmianie przepisów ustawy o KRS która nastąpiła po 1 grudnia 2014 roku. (więcej…)