cennik ekrs.info

Aktualny cennik ekrs.info

Opłaty KRS ustawowe – obowiązkowe

Stałą i nie zależną od Nas pozycją w kosztach, które musicie Państwo ponieść, są opłaty urzędowe i opłaty sądowe. Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągow i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

Krajowy Rejestr Sądowy KRS

odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych.
60
odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych.
30
wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
dział 1 (pierwszy) 10.00
każdy następny dział 5.00
zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych.
15.00
pisemna informacja z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Taka opłata jest pobierana również w przypadku sprawdzenia numeru KRS.
5

ekrs.info opłaty za usługę – dokumenty z KRS

udostępnianie dokumentów z KRS
35 / 43.05 brutto
Opłaty za przesyłki
e-mail (skan plik pdf ) (skanowanie, obróbka pliku)
25.00 / 30.75 brutto
e-mail [podpis elektroniczny – (Ty nie musisz posiadać e-podpisu) plik pdf]
15.00 / 18.45 brutto
list polecony priorytet
14 / 17.22 brutto
kurier
30.00 / 36.9 brutto
Przykład
Przy usłudze ekrs.info dotyczącej odpisu pełnego z podanym numerem KRS i przesyłką listem poleconym priorytetem
(35+60+14)*1.23=109 / 134.07 brutto

Raporty ekrs.info

O podmiocie/firmie wpisanej do KRS
102 / 125.46 brutto
O podmiocie / firmie z KRS + teren
2100 / 2583 brutto
O osobie wpisanej do KRS
87 / 107.01 brutto
Z Biura informacji Gospodarczej Infomonitor
80 / 98.4 brutto
Z Krajowego Biura informacji Gospodarczej – KBIG
80 / 98.4 brutto
Z Biura informacji Gospodarczej BIG KRD S.A.
80 / 98.4 brutto
Z Biura informacji Gospodarczej ERIF S.A.
80 / 98.4 brutto
Z Biura informacji Gospodarczej KIDT S.A.
80 / 98.4 brutto
Z Międzynarodowego Biura informacji Gospodarczej BISNODE
136 / 167.28 brutto

Kopie akt

Kopia akt KRS – tom 1 (pierwszy)
450 / 553.5 brutto
Kopia akt KRS – każdy następny tom
95 / 116.85 brutto
Kopia wybranego dokumentu z akt KRS
330 / 405.9 brutto
Kserokopia wybranego dokumentu z akt KRS
– zwykłe – wliczone 30 stron
378 / 464.94 brutto
1 strona ksero zwykłego – dopłata
1,60 / 1.23 brutto
Kserokopia wybranego dokumentu z akt KRS
– uwierzytelnione – wliczone 30 stron
540 / 664.2 brutto
1 strona ksero uwierzytelnionego- dopłata
7 / 8.61 brutto
Kopia akt z Rejestru Handlowego – tom 1 (pierwszy)
540 / 664.2 brutto
Kopia akt z Rejestru Handlowego – każdy następny tom
115 / 141.45 brutto

Adres Członka Zarządu z KRS

Dokument informujący o ostatnim adresie członka zarządu z KRS
370 / 455.1 brutto
Dokumenty informujące o wszystkich adresach członka zarządu z KRS
470 / 578.1 brutto

Sprawozdania finansowe “SF”

eRaport o podmiocie z KRS zawierający SF
102 / 125.46 brutto
Kopia pełnych sprawozdań finansowych 1 (jeden) rok
450 / 553.5 brutto
Kopia pełnych sprawozdań finansowych kolejne lata
90 / 110.7 brutto
Kserokopia zwykła pełnego sprawozdania finansowego 1 rok
498 / 612.54 brutto
Kserokopia uwierzytelniona pełnego sprawozdania finansowego 1 rok
660 / 811.8 brutto
Ksero pełnych sprawozdań finansowych kolejne lata
90 / 110.7 brutto
Ksero zwykłe jedna strona
1,60 / 1.23 brutto
Ksero uwierzytelnione jedna strona
7 / 8.61 brutto
Skonsolidowane SF dodatek
95 / 116.85 brutto

Tłumaczenie dokumentów z ekrs.info

Tłumaczenie przysięgłe, język angielski i język niemiecki
Podana kwota 230 jest kwotą przedpłaty (4 strony).
Ostateczna wartość usługi uzależniona jest od ilości stron i znaków tłumaczenia.
Końcowa cena, jaka zostanie podana po analizie dokumentów będzie wynikiem działania – [(liczba stron * 70)*1.23* ilość sztuk
230 / 282.9 brutto

Apostille i Legalizacja

Apostile
140 / 172.2 brutto
Legalizacja
110 / 135.3 brutto

Rejestr Zastawów Sądowych

Sprawdzenie czy dany podmiot figuruje w Rejestrze Zastawów
59 / 72.57 brutto

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Sprawdzenie czy dany podmiot figuruje w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych
70 / 113.16 brutto

REGON

Duplikat – potwierdzenie nadania numeru REGON
57 / 70.11 brutto

Urząd Skarbowy

Potwierdzenie nadania numeru NIP
63 / 77.49 brutto
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
73 / 89.79 brutto
95 / 116.85 brutto

Weryfikacja w bazach giełd wierzytelności (giełdy długów)

Weryfikacja w bazach giełd wierzytelności (giełdy długów)
opcja w zamówieniach
82 / 100.86 brutto

Prezentowane ceny podano w złotych polskich
Do cen brutto doliczono podatek VAT w wysokości 0.0123

Szanowny użytkowniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Pełny zakres informacji na ten t

Przeczytaj poprzedni wpis:
krajowy rejestr sądowy w katowicach
Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach

Zamknij