Przewodnik po drukach i wnioskach KRS

Jakie druki w jakiej sytuacji
Opracowanie zawiera wykaz wszystkich formularzy KRS wraz z opisem sytuacji w jakich mogą być użyte


Przykładowy wygląd przewodnika po drukach i formularzach KRSSpółki

Spółka z o.o.
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie

Spółka jawna, komandytowa, partnerska
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie

Spółka komandytowo-akcyjna
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie

Spółka akcyjna
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie

Spółka europejska
 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie

Spółdzielnie

 • Wpis
 • Zmiana
 • Sprawozdania finansowe
 • Likwidacja
 • Wykreślenie

Stowarzyszenia, Fundacje, inne Organizacje Społeczne lub Zawodowe

 • Wpis
 • Zmiana
 • Likwidacja
 • Wykreślenie
 • Sprawozdania finansowe

Organizacja Pożytku Publicznego

Pozostałe

Formularze główne
KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa
KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo – rozwojowa
KRS Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym
KRS Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS Z22Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego
KRS Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność
KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmiana
KRS Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe
KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze
Załączniki do powyższych formularzy
KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH Sposób powstania podmiotu
KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WL Prokurenci, Pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej
KRS-WM Przedmiot działalności
KRS-WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS ZP Wierzyciele – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS – ZK Zmiana – organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZL Zmiana – prokurenci lub pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej
KRS-ZM Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZU Zmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZS Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZJZmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZK1 Zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Szanowny użytkowniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Pełny zakres informacji na ten t

Przeczytaj poprzedni wpis:
KRS – informacje ogólne

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych...

Zamknij