Informacje i dokumenty firm
z Krajowego Rejestru Sądowego

Dokumenty KRS

Odpisy, wyciągi zaświadczenia.
Oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dokumenty udostępniane poprzez: kuriera, list, email - PDF.

Rejestr Dłużników

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Zaświadczenia i odpisy z RDN.
Oryginalne dokumenty z wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, udostępniane poprzez: kuriera, list, email - PDF.

Akta KRS i RHB

Fotokopie całych akt firm wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Handlowego. Uchwały, akty założycielskie, akty notarialne, sprawozdania finansowe, etc.
W formie pliku PDF

Odpis KRS w języku obcym

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego tłumaczony na wybrany język. Tłumaczenie przysięgłe lub zwykłe.
Tłumaczone są oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dokumenty udostępniane poprzez: kuriera, list, email - PDF.

Apostille | Legalizacja

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z klauzulą Apostille lub Legalizacją.
Oryginalne dokumenty z KRS wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z klauzulą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Udostępniane poprzez: kuriera, list, email - PDF.

Informacje i dokumenty firm z Krajowego Rejestru Sądowego

Wszystkie dokumenty i informacje dostępne OnlIne - przez Internet
Bez podpisu elektronicznego, profilu ePUAP czy zakładania konta.
Dla każdego i wszędzie

Sprawozdania finansowe

Zdjęcia: pasywa, aktywa, rachunek zysków i strat, zmiany w kapitale, przepływy pieniężne, informacje dodatkowe i objaśnienia, wartości niematerialne, kapitał, zobowiązania, podatek, przychody, udziały, sprawozdanie zarządu, etc.

Wiarygodność płatnicza

Informacje o wiarygodności płatniczej, raporty z BIGó. Sprawdź wiarygodność płatniczą swoich Kontrahentów, Klientów lub Swojej firmy.

Inne dokumenty

Duplikat NIP, Duplikat ReGON. Niekaralność dla firm.

Dokumenty dostępne z również poza Polską

Wysyłamy na cały świat - listem lub kurierem oraz e-mail

Komunikat - COVID19 !!! Szanowni Państwo Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, czas realizacji zleceń może ulec znaczącej zmianie.